Παρασκευή, Ιανουαρίου 10, 2014

Δήμος Έδεσσας: έντονη κινητικότητα με «μεγάλα έργα»


Δήμος Έδεσσας: έντονη κινητικότητα 
με «μεγάλα έργα»

Τέσσερα έργα συνολικού ύψους 8,5 εκ. ευρώ περίπου έχουν δημοπρατηθεί στον Δήμο Έδεσσας το τελευταίο διάστημα με τους εργολάβους να έχουν υπογράψει συμβάσεις και να είναι έτοιμοι να βάλουν εμπρός τα μηχανήματα. Έργα με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ.

Τα αναφέρουμε περιληπτικά:

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΝΙΚΟΥ, ΟΔΟΥ 18ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΟΔΩΝ

Το έργο αφορά την ανάπλαση τμήματος της πόλης της Έδεσσας που περιλαμβάνει την πλατεία Γρανικού, την οδό 18ης Οκτωβρίου σε όλο το μήκος της (από Σ. Σταθμό ως τη διασταύρωση με Δημοκρατίας-Ηφαιστίωνος-Μαρτίου), την οδό Βορ. Ηπείρου από 18ης Οκτωβρίου ως την πλατεία Γρανικού, την οδό Μπιζανίου από 18ης Οκτωβρίου ως πλατεία Γρανικού και το τμήμα της οδού Βενιζέλου μεταξύ Βορ. Ηπείρου και 18ης Οκτωβρίου. Η κατασκευή έχει προϋπολογισμό 4.350.000,00€ (με Φ.Π.Α.).Ανάδοχος είναι η κοινοπραξία ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α.Τ.Ε.Ε. – ΤΕΧΝΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Βασικές αρχές του σχεδιασμού είναι:

- Ενοποίηση και ανασύνταξη του δημόσιου χώρου

- Τονισμός ιστορικού χαρακτήρα ανοικτών χώρων της πόλης – Ανάδειξη ταυτότητας

- Δημιουργία χώρων περιπάτου και αναψυχής

- Λειτουργική Αναβάθμιση & ασφάλεια στη χρήση του υπαίθριου χώρου

- Αντικατάσταση και ενίσχυση αστικού εξοπλισμού και των δικτύων υποδομής (ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης)

- Εξασφάλιση ενιαίων χαρακτηριστικών και χειρισμών σε όλο το μήκος της διαδρομής – Δημιουργία εύληπτης και σαφούς εικόνας της πόλης

- Αισθητική αναβάθμιση του χώρου με κατάλληλους αρχιτεκτονικούς χειρισμούς (γεωμετρία, υφές, ρυθμός, κλπ) και δημιουργία μεταβαλλόμενων οπτικών και κιναισθητικών τοπίων

- Δημιουργία υποδοχέα αστικών δραστηριοτήτων - Οικειοποίηση από τους χρήστες

- Βιοκλιματικός σχεδιασμός των αστικών υπαίθριων χώρων με εκτεταμένες φυτεύσεις και οικολογικούς χειρισμούς στη διαχείριση των όμβριων υδάτων

- Αειφορική αντιμετώπιση επιλογής δομικών υλικών και κατασκευαστικών μεθόδων

καθώς και

- Ελαχιστοποίηση, μέσω του σχεδιασμού, του κόστους διαχείρισης και

συντήρησης του έργου.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ

Ο σχεδιασμός έχει ως στόχους την αύξηση της οδικής ασφάλειας, την οργάνωση της στάθμευσης και της κίνησης αυτοκινήτων, την χωρίς προβλήματα προσβασιμότητα για όλους τους πεζούς, τη δυνατότητα για απρόσκοπτη κίνηση των ΑΜΕΑ, τη βελτίωση της αισθητικής και την ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου και του φυσικού τοπίου. Όλα τα πεζοδρόμια διευρύνονται, δεντροφυτεύονται κατά περίπτωση και πλακοστρώνονται με υλικά μεγάλης αντοχής (να αντέχουν σε δύσκολες καταπονήσεις, χιόνι και αλάτι) και πρόχυτα κράσπεδα. Στα πεζοδρόμια προτείνεται επένδυση με χυτό δάπεδο, έγχρωμο βοτσαλωτό πάχους 3εκ. με λείους κόκκους και αποχρώσεων γκρι - μπεζ. Επίσης, προβλέπεται τοποθέτηση οδηγών τυφλών, ραμπών πεζών, καθώς και η εγκατάσταση δημοτικού φωτισμού. Σε όλο το μήκος του πεζοδρομίου, προτείνονται εσοχές για τους κάδους απορριμμάτων, σε ορισμένους δρόμους εσοχές για τη στάθμευση των αυτοκινήτων, δέντρα καθώς και ράμπες για την είσοδο αυτοκινήτων στις αυλές των σπιτιών. Σε όλες τις διασταυρώσεις δημιουργούνται ράμπες για άτομα με ειδικές ανάγκες. Η μελέτη αναπλάσεων προτείνει και την αποξήλωση παλαιών κρασπέδων και πεζοδρομίων που ήδη υπάρχουν στον οικισμό σε μικρή έκταση. Η κατασκευή έχει προϋπολογισμό 2.706.000,00€ (με Φ.Π.Α.). Ανάδοχος είναι η κοινοπραξία ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α.Τ.Ε.Ε. – ΤΕΧΝΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Η Ενοποίηση και ανασύνταξη του δημόσιου χώρου, η δημιουργία χώρων ανάπαυσης και αναψυχής – δημιουργία πλατειών, η αντικατάσταση και ενίσχυση αστικού εξοπλισμού και των δικτύων υποδομής (ηλεκτροφωτισμού, άρδευσης), η αισθητική αναβάθμιση του χώρου με κατάλληλους αρχιτεκτονικούς χειρισμούς (γεωμετρία, υφές, ρυθμός, κλπ) και δημιουργία μεταβαλλόμενων οπτικών και κιναισθητικών τοπίων, ο σχεδιασμός του αστικού χώρου με φυτεύσεις και απρόσκοπτη πρόσβαση σε ΑΜΕΑ περιλαμβάνονται στα βασικά σχέδια του έργου.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

(α) ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τ.Κ. ΑΡΝΙΣΣΑΣ (ΚΕΔΡΩΝΑ)

(β) ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ Δ.Κ. ΈΔΕΣΣΑΣ

Στο Κλεισοχώρι τα υπάρχον δίκτυα ύδρευσης είναι κατασκευασμένα από το 1970 και καλύ­πτουν τις ανάγκες του δομημένου τμήματος του οικισμού. Είναι ακτινικής μορφής και παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα διαρροών και θραύσεων ενώ πολύ συχνά μετά από εργασίες συντήρησης ή επισκευής βλαβών η παρουσία παγιδευμένου αέρα σε αυτά δυσχεραίνει για μεγάλο χρονικό διάστημα την υδρο­δότηση του οικισμού. Η ελάχιστη εγκατεστημένη διάμετρος είναι η Φ40 και η μεγίστη Φ90 το δε υλικό των σωλήνων είναι PVC10atm και αμίαντος. Η διάταξη του δικτύου είναι τυχαία, κυρίως λόγω των χωρίς μελέτη επεκτάσεων αυτών υπό συνθήκες πίεσης εξαιτίας της οικιστικής ανάπτυξης. Αυτό, σε συνδυασμό με τις μικρές διατομές δημιουργεί σημαντικά προβλήματα λειτουργίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ιδιαιτέρως δε κατά τη θερινή περίοδο.

Στο δίκτυο ύδρευσης Αγίου Δημητρίου καταγράφονται λειτουργικά προβλήματα που σχετίζονται με την κακή ποιότητα νερού. Από αστοχίες στο έργο του εξωτερικό υδραγωγείου το νερό είχε αυξημένη θολότητα και αιωρούμενα σωματίδια. Με την πάροδο του χρόνου και λόγο των μικρών ταχυτήτων, οι επικαθίσεις έχουν φράξει τη διατομή των σωλήνων. Αστοχίες καταγράφονται και στο εσωτερικό δίκτυο που σχετίζονται με την αδυναμία συντήρησης του δικτύου.

Το αντικείμενο της κατασκευής αφορά αντικαταστάσεις και επεκτάσεις των υπαρχόντων εσωτερικών δικτύων ύδρευσης.

Ειδικότερα το έργο αφορά την κατασκευή νέων αγωγών από σωλήνες υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιου, 3ης γενιάς ΡE 100 συνολικού μήκους L=6955 m, την κατασκευή νέου αγωγού από σωλήνες υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιου, 3ης γενιάς ΡE 100 διατομής Φ200 συνολικού μήκους L=71 m. Η κατασκευή έχει προϋπολογισμό 550.000,00€ (με Φ.Π.Α.) Ανάδοχος είναι η ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΡΓΩΝ Ε.Ε

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΕΙΑΣ ΤΣΑΜΗ ΣΤΟ ΒΑΡΟΣΙ

Για το συγκεκριμένο έργο ο προυπολογισμός ανέρχεται στις 690.000ευρώ και ανάδοχος είναι η ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΕ. Με την αποκατάσταση της οικείας αυτή θα αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα. Το κατώτερο που επικοινωνεί και με την αυλή, θα χρησιμοποιηθεί για εκθέσεις, εικαστικά και διάφορες εκδηλώσεις. Οι επάνω δύο σταθμοί (επίπεδα) θα δίνουν την δυνατότητα στο κοινό να έρχονται σε επαφή με μια έκθεση παραδοσιακής οικείας της εποχής εκείνης, δηλαδή πρόκειται για «μουσείο του εαυτού του». Το έργο θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2015. Ο σχεδιασμός επίσης θα δίνει την δυνατότητα και για φιλοξενία ατόμων οπότε υπάρχει και αυτό το σκεπτικό.Δεν υπάρχουν σχόλια: