Δευτέρα, Νοεμβρίου 08, 2010

Πάμε για την β΄ Κυριακή...


Πληθυσμός  29.799 Ώρα 06:37
Ενσωμάτωση  65 από 65 τμήματα
 
Εγγεγραμμένοι Ψηφίσαντες Έγκυρα Άκυρα Λευκά Συμμετοχή
30.340 20.433 19.626 578 229 67,35%

Σόντρας Ιωάννης του Αντωνίου                                            
9.283           47,30%
                                                                                                      
Γιάννου Δημήτριος (Τάκης) του Αριστείδη                               
9.088           46,31%

Φουνταλής Μιχαήλ του Δημητρίου
    1.255           6,39%
 
                                                                                                 
 
             Δεν υπάρχουν σχόλια: