Τρίτη, Ιανουαρίου 04, 2011

Η νέα δημοτική αρχή


Στην πρώτη συνεδρίαση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου την Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2011 ψηφίσθηκαν οι νέες δημοτικές αρχές με συνεναιτικές διαδικασίες. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων το νέο Δ. Σ. του Δήμου Έδεσσας διαμορφώθηκε ως εξής:

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Φίλιππος Γκιούρος, Δικηγόρος
Αντιπρόεδρος: Μιχαήλ Μπέλμπας
Γραμματέας: Αναστασία Ιατρίδου – Βλαδίκα.

Αντιδήμαρχοι:
1. Γιώγας Δημήτριος : Κοινωνικής πολιτικής-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Δημοτικής Αστυνομίας
2. Ζαΐφης Χρήστος: Αγροτικού - Περιβάλλοντος
3. Φαρμούζης Δημήτριος: Τεχνικών Έργων -Καθαριότητας
4. Μουράτογλου Γιάννης: Οικονομικών - Προγραμματισμού
5. Βερικούκης Χρήστος: Τουρισμού - Βεγορίτιδας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τακτικά Μέλη: 1.Δημήτριος Γιώγας, 2.Γεώργιος Κωστίδης, 3.Ιωάννης Μουράτογλου, 4. Δημήτριος Φαρμούζης, 5.Χρήστος Δασκάλου, 6.Αθανάσιος Κάρτας.
Αναπληρωματικά Μέλη: 1.Χρήστος Βερυκούκης, 2.Χρήστος Πέτκος, 3.Πέτρος Πριβαρτιτσάνης, 4. Δημήτριος Ποτίρης, 5.Μιχαήλ Φουνταλής.

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Τακτικά Μέλη: 1.Μαρία Βλάχου - Κατσάρα, 2.Χρήστος Ζαΐφης, 3.Αικατερίνη Ζδρού, 4. Ευτυχία Ταμβίσκου, 5.Δημήτριος Ποτίρης, 6.Μιχαήλ Φουνταλής.
Αναπληρωματικά Μέλη: 1.Τραϊανός Γιόντης, 2.Αναστασία Ιατρίδου – Βλαδίκα, 3.Γεώργιος Ρουμελιώτης, 4. Χρήστος Δασκάλου, 5.Αθανάσιος Κάρτας.

Για το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας εκλέχθηκαν οι εξής:
Πρόεδρος: Αναστάσιος Δίου
Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Ε. Ευαγγελίδης

Υπέυθυνος του νεοδημιουργηθέντος Γραφείου Τύπου του Δήμου, ορίστηκε ο κος Δημήτρης Ε. Ευαγγελίδης.


Στο επόμενο Δημ. Συμβούλιο θα ψηφισθούν τα μέλη που θα στελεχώσουν τις Δημοτικές Επιχειρήσεις, Υπηρεσίες κλπ


Δεν υπάρχουν σχόλια: