Τρίτη, Ιανουαρίου 25, 2011

Ενημέρωση Πολιτών (1)


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25-1-2011

            Η νέα Δημοτική Αρχή, στις προεκλογικές της Προγραμματικές Διακηρύξεις, τόνιζε την ανάγκη για Διαφάνεια και συνεχή ενημέρωση των πολιτών για τα θέματα του Δήμου, αλλά και τα υπάρχοντα προβλήματα, ώστε να υπάρχει μόνιμη και επίσημη ροή πληροφόρησης.
            Τηρώντας και τιμώντας αυτές τις δεσμεύσεις αποφασίστηκε, σε τακτά χρονικά διαστήματα, να υπάρχει πληροφόρηση όχι μόνον σε άμεσα, αλλά και σε γενικότερα ζητήματα που αφορούν την πορεία των δημοτικών πραγμάτων, ώστε οι δημότισσες και οι δημότες να γνωρίζουν επίσημα και υπεύθυνα την υπάρχουσα κατάσταση, τις προθέσεις και τις απόψεις των διοικούντων και να μη καταλήγουν να τα μαθαίνουν από παραπολιτικά σχόλια και εικασίες. Έτσι πιστεύουμε ότι θα μπορούν να σχηματίζουν πληρέστερη εικόνα για τα τεκταινόμενα και να καταλήγουν στα όποια συμπεράσματά τους, θετικά ή αρνητικά. Μέσα στα πλαίσια αυτά πιστεύουμε ότι οφείλεται μια αρχική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση του Δήμου, τουλάχιστον σε κάποια ζητήματα που υπάρχουν πλέον ορισμένα στοιχεία, καθώς οι ελεγκτικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη.
            Σε σχέση κατ’ αρχάς με οφειλές της προηγούμενης δημοτικής αρχής πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι σύμφωνα με τον «Καλλικράτη» και μέχρι την ψήφιση του νέου προϋπολογισμού του Δήμου (περί τα τέλη Μαρτίου 2011), απαγορεύεται οποιαδήποτε πληρωμή, εκτός από λειτουργικές δαπάνες, για τις οποίες όμως έπρεπε να υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον Προϋπολογισμό του Δήμου του 2010.
            Για το σοβαρό ζήτημα που έχει προκύψει με την Γ΄ δόση της κρατικής επιχορήγησης που εισέπραξε ο Δήμος για τα Σχολεία και η οποία δεν έχει αποδοθεί μερικώς ή ολικώς στους δικαιούχους, πρέπει να διευκρινιστεί ότι αυτή η εκκρεμότητα ύψους 182.000 Ευρώ έπρεπε να είχε τακτοποιηθεί μέχρι 31-12-2010. Επί πλέον διαπιστώθηκε ότι υπάρχει οφειλή του Δήμου προς ορισμένα Σχολεία και από την Β΄ δόση, ύψους 54.953 Ευρώ. Εάν συνυπολογισθούν οι οφειλές από την μισθοδοσία σχολικών τροχονόμων ύψους 8.391 Ευρώ, καθώς και οι οφειλές για δαπάνες επισκευών ύψους 50.300 Ευρώ, τα συνολικά χρέη του Δήμου μόνον στον τομέα αυτόν ανέρχονται σε 295.645 Ευρώ.
            Υπάρχουν όμως οφειλές της απελθούσας δημοτικής αρχής και προς τους Παιδικούς Σταθμούς ύψους 137.497 Ευρώ και οι οποίες έπρεπε επίσης να είχαν τακτοποιηθεί μέχρι 31-12-2010, γεγονός που καθιστά άκρως προβληματική την συνέχιση της λειτουργίας τους, ένα σοβαρότατο ζήτημα για το οποίο αναζητείται επειγόντως κάποια λύση.
            Χαρακτηριστικό της κακοδιαχείρισης, αλλά και της ανευθυνότητας με την οποία μετακυλίεται ένα πλήθος εκκρεμοτήτων από την παλιά δημοτική αρχή στη νέα, είναι και το έγγραφο με αριθ. Πρωτ. 313 / 10-1-2011 προς τον Δήμο Έδεσσας από τον «Σύνδεσμο Διαδημοτικής Συνεργασίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων 2ης διαχειριστικής ενότητας Νομού Πέλλας» με το οποίο «ενημερώνει» ότι ο τέως Δήμος Έδεσσας οφείλει για το χρονικό διάστημα από 19-9-2008 έως 31-12-2010 ποσόν 722.986,74 Ευρώ, ενώ ο τέως Δήμος Βεγορίτιδας ποσόν 40.725,34 Ευρώ. Υπάρχει δηλ. ένα συνολικό χρέος 763.712,34 Ευρώ του νέου Δήμου.
Το εξωφρενικό στο έγγραφο αυτό είναι ότι υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου, που δεν είναι άλλος από τον απελθόντα Δήμαρχο κ. Σόντρα, ο οποίος βέβαια πρέπει να εξηγήσει για ποιόν λόγο δεν φρόντισε για την εξόφληση του χρέους από τον τέως Δήμο Έδεσσας, όσο ήταν ο ίδιος Δήμαρχος!
Οι πολίτες ας βγάλουν τα συμπεράσματά τους.
     Από το Γραφείο Τύπου

(Για μεγέθυνση κάντε δεξί κλικ επάνω στην εικόνα)


Δεν υπάρχουν σχόλια: