Τρίτη, Δεκεμβρίου 07, 2010

Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο


Μετά τις εκλογές της 14ης Νοεμβρίου η σύνθεση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου της Έδεσσας έχει ως εξής: 


ΔΗΜΑΡΧΟΣ Δημήτρης Γιάννου  
"ΕΔΕΣΣΑ-ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ"  (ΕΔΡΕΣ 16)

ΔΕ ΕΔΕΣΣΑΣ

1.Φαρμούζης Δημήτρης
2.Πριβαρτιτσάνης Πέτρος
3.Γιώγας Δημήτρης
4.Μουράτογλου Γιάννης
5.Γκιούρος Φίλιππος
6.Ζδρου Αικατερίνη
7.Γιόντης Τραϊανός
8.Ταμβίσκου Ευτυχία
9.Κατσάρα-Βλάχου Μαρία
10.Πέτκος Χρήστος
11.Ρουμελιώτης Γιώργος
12.Ζαΐφης Χρήστος
13.Τσιβόγλου Χρήστος
14.Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία

ΔΕ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ
15.Βερυκούκης Χρήστος
16.Κωστίδης Γεώργιος  


" Έδεσσα-Πρωτεύουσα Πόλη" (ΕΔΡΕΣ 10)                   
1.Σόντρας Γιάννης 

ΔΕ ΕΔΕΣΣΑΣ 
2.Ποτίρης Δημήτρης
3.Δασκάλου Τάκος
4.Σίπκας Γιώργος
5.Τσεπκεντζής Γιάννης
6.Βάλτσης Δημήτρης
7.Μπέλμπας Μιχάλης
8.Μπογδάνης Γιάννης

ΔΕ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ
9.Κάρτας Αθανάσιος
10.Καραμήτσος Πέτρος 

"Λαϊκή Συσπείρωση Έδεσσας-Βεγορίτιδας" (ΕΔΡΑ 1)
1.Φουνταλής Μιχάλης

Δεν υπάρχουν σχόλια: