Τετάρτη, Οκτωβρίου 05, 2011

Δημοπρατείται το Χιονοδρομικό Βόρα


ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
Δημόσια πλειοδοτική ανοικτή δημοπρασία με φανερή και προφορική προσφορά ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΟΡΑ-ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ.ΠΕ.) ενημερώνει ότι στα πλαίσια Π.Σ. έχει προβεί την 01/10/2011 σε δημοσίευση (σε τοπική και πανελλαδικής εμβέλειας εφημερίδα) ανακοίνωση προκήρυξης για την
Δημόσια πλειοδοτική ανοικτή δημοπρασία με φανερή και προφορική προσφορά ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΟΡΑ-ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
Το Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρας-Καϊμάκτσαλαν αναπτύσσεται σε τμήμα του όρους Βόρας, εντός ακινήτου με αριθμό ΑΒΚ-1459 συνολικής αρχικής έκτασης 18.900 στρ., στα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Πέλλας και Φλώρινας.
Λειτούργησε για πρώτη φορά στις 18 Φεβρουαρίου 1995 και από τότε λειτουργεί κανονικά και καθημερινά στη διάρκεια κάθε χιονοδρομικής περιόδου. Αποτελεί σήμερα το υψηλότερο χιονοδρομικό κέντρο στη χώρα με εγκαταστάσεις που τοποθετούνται σε υψόμετρα από 2.050 μ. έως 2.480 μ. Η υψομετρική αλλά και η γεωγραφική του θέση αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα, αφού το χιονοδρομικό κέντρο παρουσιάζει εκτεταμένη περίοδο λειτουργίας και υψηλή ποιότητα χιόνωσης συγχρόνως. Σημειώνεται ότι, όπως αναφέρεται στο Στρατηγικό Πλαίσιο Χωρικών Κατευθύνσεων για την ανάπτυξη του χιονοδρομικού τουρισμού στην Ελλάδα (Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., 1999), η ευρύτερη περιοχή του Βόρα αποτελεί σημαντικό τόπο για την συνδυασμένη ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, λόγω ύπαρξης του χιονοδρομικού κέντρου Καϊμάκτσαλαν, των Ιαματικών Λουτρών Λουτρακίου, του παραδοσιακού οικισμού Παλαιού Αγίου Αθανασίου, του Αεραθλητικού Κέντρου Παναγίτσας και των Λιμνών Βεγορίτιδα και Άγρα.
Με βάση τα παραπάνω η λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου Βόρας-Καϊμάκτσαλαν καθίσταται επιβεβλημένη για την πραγματοποίηση του όρου της κοινωνικής προσφοράς προς τους πολίτες της Π.Ε. Πέλλας αλλά και της ευρύτερης περιοχής, καθώς η λειτουργία του Χ.Κ. είναι στενά συνυφασμένη με την οικονομική ευεξία και ευμάρεια των κατοίκων της, αλλά ταυτόχρονα συμβάλλει ενεργά και στη διατήρηση της ελκυστικότητας και της ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής. Ιδιαίτερη μνεία και αναφορά πρέπει να γίνει στο γεγονός ότι το Χ.Κ. αποτελεί σημαντικό πόλο οικονομικής ανάπτυξης της Π.Ε. Πέλλας, καθώς προσελκύει μεγάλο αριθμό επισκεπτών – τουριστών και επίσης θα πρέπει να συνυπολογιστεί και ο χαρακτήρας της περιοχής ως παραμεθορίου, που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάγκη ανάπτυξής της.
Στοιχεία Διακήρυξης Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε ένα (1) συν ένα (1) έτη από την ημέρα της υπογραφής σύμβασης μισθώσεως με δυνατότητα μονομερούς εκ μέρους της ΑΝ.ΠΕ. παράτασης, μετά τη λήξη της σύμβασης δίχως διενέργεια νέας δημοπρασίας και με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, λαμβανομένης με ομοφωνία και υπό τον όρο ότι θα υφίσταται νόμιμο δικαίωμα χρήσης.
Η τιμή εκκίνησης του καταβλητέου μισθώματος ορίζεται σε 95.000,00 ευρώ ετησίως. Μετά το πρώτο μισθωτικό έτος, το μίσθωμα αναπροσαρμόζεται κατά 10% επί του εκάστοτε καταβαλλόμενου μισθώματος. Το ίδιο ποσοστό αναπροσαρμογής ισχύει για κάθε έτος παράτασης ή ανανέωσης.
Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 07/10/2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητηρίου 5ος όροφος στην Έδεσσα. Σε περίπτωση που η ως άνω δημοπρασία κηρυχθεί άγονη θα υπάρξει επαναληπτική στις 11/10/2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο.
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης καθώς και το πλήρες τεύχος είναι διαθέσιμο στα γραφεία της ΑΝ.ΠΕ Σακελλαροπούλου 14, 582 00 Έδεσσα καθώς και στην ιστοσελίδα της http://www.anpe.gr/. Πληροφορίες: τηλ. 23810 24858, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΑΝΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: