Τρίτη, Μαρτίου 01, 2011

Συνεδριαση Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας 28-2-11

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒ. ΕΔΕΣΣΑΣ
της 28ης Φεβρουαρίου 2011

Σε ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του ΔΣ του Δήμου Έδεσσας την Δευτέρα 28-2-2011. Το κλίμα φορτίσθηκε από την αρχή της συνεδρίασης όταν ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κος Γιάννης Μουράτογλου, στην προ ημερησίας διάταξης ενημέρωσή του προς το Σώμα, αναφέρθηκε στα τελικά στοιχεία που προέκυψαν από την διερεύνηση των οικονομικών πεπραγμένων, του προς παράδοση Ταμείου του Δήμου. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη ταμειακού ελλείμματος ύψους δύο εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (2.323.798,59 €), καθώς και προκαταβολές χωρίς τιμολόγια και εντάλματα  συνολικού ύψους 1.745.786,39 €.
Εκεί όμως που ανέβηκαν κατά πολύ οι τόνοι ήταν στην διάρκεια συζήτησης για την σύναψη δανείου 5 εκατομ. € με το οποίο (εάν και εφ΄όσον γίνει δυνατή η σύναψή του) προγραμματίζεται να εξοφληθούν τα χρέη των συνενωθέντων Δήμων Έδεσσας και Βεγορίτιδας, αλλά ταυτόχρονα να επενδυθεί μέρος του ποσού σε φωτοβολταϊκά, ώστε από τα προσδοκόμενα έσοδα των 300.000 € να διευκολύνεται η αποπληρωμή των τοκοχρεωλυσίων. Στις εμπεριστατωμένες τοποθετήσεις τους οι Αντιδήμαρχοι Γιάννης Μουράτογλου και Δημήτρης Φαρμούζης ανέλυσαν αντίστοιχα με λεπτομέρειες, τόσο την αναγκαιότητα σύναψης του δανείου, όσο και τα τεχνικά στοιχεία για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις στέγες σχολικών και δημοτικών κτιρίων.
Δυστυχώς ο απελθών Δήμαρχος και η παράταξή του, παίζοντας το γνωστό παιχνίδι της προσφυγής σε σοφιστείες και δημιουργίας εντυπώσεων, αλλά και μη συναισθανόμενοι τις τεράστιες ευθύνες τους, όπως καταγγέλθηκε από δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας, προτίμησαν να καταθέσουν αντιπρόταση για την σύναψη δανείου μόνον 3 εκατομ. €. Όπως όμως διευκρινίστηκε, με το ποσό αυτό δεν επιτυγχάνονται τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και επομένως είναι άνευ νοήματος η σύναψή του.
Παρά τις εκκλήσεις του Δημάρχου κ. Δημ. Γιάννου, για την επείγουσα ανάγκη σύναψης δανείου στο προταθέν ύψος, η παράταξη του κου Σόντρα επέμεινε στην πρότασή της. Δεδομένου μάλιστα ότι για την σύναψη δανείου απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία των 2/3, το αποτέλεσμα ήταν να καταψηφισθούν και οι δύο προτάσεις.
Από τα υπόλοιπα θέματα, εκείνο που αξίζει να μνημονευθεί ήταν η πρόταση, στην διάρκεια συζήτησης σχετικού θέματος, από πρόεδρο τοπικού συμβουλίου της παράταξης Σόντρα, να δοθούν κινητά τηλέφωνα σε όλους τους προέδρους, κάτι που δεν προβλέπεται από τον Νόμο, άρα παράνομο. Όταν στηλιτεύθηκε η συγκεκριμένη πρόταση από συμβούλους της πλειοψηφίας, αλλά και εξηγήθηκε ότι είναι παράνομη, σε μια πρωτοφανή εκδήλωση λαϊκισμού, προτάθηκε από σύμβουλο της μειοψηφίας να αφαιρεθούν τα κινητά από τον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους!
Επίσης, πρέπει να αναφερθεί και η ενημέρωση του Δημάρχου προς το Σώμα, σχετικά με το ζήτημα της συνένωσης των σχολικών μονάδων του Δήμου, το οποίο διαστρεβλώθηκε από συγκεκριμένο έντυπο, το οποίο εμφάνισε τον Δήμο να συμφωνεί με τις συνενώσεις, κάτι που όπως τόνισε ο κ. Γιάννου είναι πέρα για πέρα αναληθές.
Εγκρίθηκαν τέλος ομόφωνα δύο ψηφίσματα διαμαρτυρίας, ένα για την εντελώς απαράδεκτη πρόθεση της κυβέρνησης για την κατάργηση του αστυνομικού τμήματος Άρνισσας και ένα για την κατάργηση του δρομολογίου του ΟΣΕ  Έδεσσας – Φλώρινας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: