Τρίτη, Μαρτίου 08, 2011

Υπηρεσία Καθαριότητας


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το τελευταίο διάστημα ακούγονται δικαιολογημένα παράπονα για την αποκομιδή των απορριμμάτων και γενικότερα για την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου. Για το ζήτημα αυτό, πέρα από την προεκλογική μας δέσμευση για την συχνή ενημέρωση των πολιτών, θεωρούμε υποχρέωσή μας να δοθούν εξηγήσεις για την συγκεκριμένη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.
Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουν οι συνδημότες μας ότι το σύνολο του προσωπικού (μόνιμοι και έκτακτοι) της Υπηρεσίας καθαριότητας, στις 2 Ιανουαρίου 2011 που ανέλαβε η νέα Δημοτική Αρχή, ήταν είκοσι τρία (23) άτομα. Στις 30 Ιανουαρίου έληξαν οι συμβάσεις των εκτάκτων με αποτέλεσμα να αποχωρήσουν δώδεκα (12) άτομα από την Υπηρεσία, στους οποίους πρέπει να προστεθεί ακόμα ένας που αποχώρησε λόγω συνταξιοδότησης. Συνολικά λοιπόν αποχώρησαν δεκατρία (13) άτομα, δηλαδή το 60% περίπου του υπάρχοντος προσωπικού!
Γεννιέται βέβαια η εύλογη απορία για ποιόν λόγο δεν έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για νέα πρόσληψη έκτακτου προσωπικού την 1η Φεβρουαρίου, ώστε να μη υπάρξει πρόβλημα. Εδώ υπεισέρχονται δυστυχώς οι αδυναμίες, οι αντιφάσεις και τα κενά του Νόμου «Καλλικράτη», οι συντάκτες του οποίου προφανώς δεν είχαν επαφή με την πραγματικότητα. Και τούτο διότι ο προαναφερθείς Νόμος απαγορεύει σαφώς στις νέες Δημοτικές Αρχές, που έχουν προκύψει από συνενώσεις Δήμων, να προσλάβουν νέο προσωπικό πριν από την ψήφιση και οριστικοποίηση του νέου προϋπολογισμού του Δήμου, ο οποίος, και πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις του «Καλλικράτη», δεν μπορεί να έρθει προς ψήφιση πριν από την 31η Μαρτίου!
Δυστυχώς, δεν είναι μόνον τα προβλήματα που προέκυψαν από την δραματική μείωση του προσωπικού. Διαπιστώθηκε επί πλέον ότι τα οχήματα της Υπηρεσίας καθαριότητας βρίσκονταν σε άθλια κατάσταση από πλευράς συντήρησης και βλαβών, με αποτέλεσμα τα περισσότερα να είναι ακινητοποιημένα. Γιατί λοιπόν δεν έγιναν οι απαραίτητες επισκευές και συντηρήσεις;
Πρώτον, διότι σύμφωνα με τις διατάξεις του «Καλλικράτη», δεν επιτρέπεται να γίνουν δαπάνες μέχρι την ενεργοποίηση του νέου προϋπολογισμού του Δήμου, όπως περιγράψαμε παραπάνω.
Δεύτερο και σημαντικότερο, διότι ουδείς από τους προμηθευτές και συνεργαζόμενους με τον Δήμο δεχόταν να αναλάβει επισκευές και συντηρήσεις των οχημάτων χωρίς άμεση πληρωμή, λόγω των συσσωρευμένων χρεών του Δήμου προς αυτούς. Και προφανώς το ζήτημα δεν αφορά στην εξεύρεση 200-300 Ευρώ, όπως αφελώς γράφτηκε από κάποιον σε τοπικό έντυπο, αλλά για κάποιες χιλιάδες, ίσως και δεκάδες χιλιάδες Ευρώ.
Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε θερμά τους συμπολίτες μας να δείξουν λίγη περισσότερη κατανόηση και να μας συγχωρέσουν που για λόγους ανεξάρτητους από την πολιτική μας βούληση και την προσωπική επιθυμία, αδυνατούμε να τους εξυπηρετήσουμε. Κάνουμε έκκληση να κάνουν υπομονή για μικρό χρονικό διάστημα ακόμα μέχρι να ξεπεραστεί αυτή η δυσάρεστη πραγματικότητα και τους ζητούμε να μη συσσωρεύουν σακκούλες απορριμμάτων έξω από τους κάδους, ώστε να αποφύγουμε επιδείνωση της κατάστασης.
Τέλος, θέλουμε να ενημερώσουμε τους δημότες ότι η περισυλλογή ογκωδών υλικών θα γίνεται ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
Ελπίζουμε στην κατανόησή σας.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δημ. Φαρμούζης

Δεν υπάρχουν σχόλια: