Τετάρτη, Μαρτίου 23, 2011

Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων


Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας


Με βασικό θέμα το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) με τίτλο «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας» συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Ένωσης Δήμων Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) Ν. Πέλλας στην Έδεσσα την Τρίτη 22 Μαρτίου 2011 ύστερα από πρόσκληση και υπό την προεδρία του κ. Σταύρου Τουφεγγόπουλου και τη συμμετοχή Δημάρχων του Νομού. Σύμφωνα με το Π.Δ.:
καταργούνται οι Τ.Ε.Δ.Κ. ως πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο των Δήμων και στη θέση τους συστήνονται οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (Π.Ε.Δ.) που τα όριά τους ταυτίζονται με τα γεωγραφικά όρια των αιρετών περιφερειών. Εν προκειμένω η Π.Ε.Δ. στην οποία θ’ ανήκουν οι Δήμοι του Νομού μας ταυτίζεται με τα όρια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
• Την Κεντρική Ένωση Δήμων Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) ως δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο διαδέχεται η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.)
Όσον αφορά τα όργανα και τους εκπροσώπους προβλέπονται συνοπτικά τα εξής: 
*Γενική Συνέλευση Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας 200 ΜΕΛΗ = 38 Δήμαρχοι + 162 Δημοτικοί Σύμβουλοι
*Διοικητικό Συμβούλιο Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας 25 Μέλη = 15 Δήμαρχοι + 10 Δημοτικοί Σύμβουλοι
*Εκτελεστική Επιτροπή Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας 5 Μέλη
*Εποπτικό Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας 5 Μέλη
 Σε Νομούς με πέντε Δήμους συστήνεται Τοπική Επιτροπή
Υπηρεσιακά Παραρτήματα ανά Νομό συστήνονται με απόφαση του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.. 
Γενική Συνέλευση Κ.Ε.Δ.Ε. = 500 Μέλη (325 Δήμαρχοι + 175 Δημοτικοί Σύμβουλοι)
Διοικητικό Συμβούλιο Κ.Ε.Δ.Ε. = 31 Μέλη (21 Δήμαρχοι + 10 Δημοτικοί Σύμβουλοι)
Εκτελεστική Επιτροπή 11 Μέλη
Εποπτικό 5 Μέλη
Εκπρόσωποι Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας Στην Κ.Ε.Δ.Ε. = 68 Μέλη (38 Δήμαρχοι + 30 Δημοτικοί Σύμβουλοι)
Νομός Πέλλας Εκπρόσωποι στην Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας = 18 (4 Δήμαρχοι + 14 Δημοτικοί Σύμβουλοι)
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΔΗΜΟΣ      Ανά Δήμο   Δήμαρχ.    Δημ. Συμβ.    Συμπολ.      Αντιπ.
ΑΛΜΩΠΙΑ           4                  1                       3                2                   1 
ΕΔΕΣΣΑ                4                  1                       3                2                   1 
ΠΕΛΛΑ                 7                  1                       6                4                   2 
ΣΚΥΔΡΑ                3                  1                       2                1                    1 
ΣΥΝΟΛΟ            18               4                    14                9                   5 
Ο διάλογος που αναπτύχθηκε κατάληξε στις εξής προτάσεις
1) Να συσταθεί Τοπική Επιτροπή (στη θέση του Δ.Σ. της Τ.Ε.Δ.Κ.) σε κάθε Νομό ανεξαρτήτως των Δήμων του, στην οποία θα μετέχουν όλοι οι Δήμοι. Προφανής σκοπός της πρότασης είναι ο καλύτερος συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ των Δήμων σε τοπικό επίπεδο καθώς και μεταξύ των Δήμων και της Π.Ε.Δ. 
2) Η χρηματοδότηση των Π.Ε.Δ. και τις Κ.Ε.Δ.Ε. να γίνεται από το ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) όπως γίνεται με τις Τ.Ε.Δ.Κ. και την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.
3) Αναλογικότερη εκπροσώπηση των περιφερειακών Δήμων σε σχέση με τους Δήμους των μεγάλων αστικών κέντρων, με πλαφόν εκπροσώπησης στους μεγάλους αστικούς Δήμους ώστε οι πλεονάζουσες έδρες να κατανέμονται στους μικρότερους Δήμους και με αύξηση των Δημοτικών Συμβούλων της Γ. Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. κατά 100 Μέλη
Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με την απόφαση οι παραπάνω προτάσεις να κατατεθούν στην Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και το ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: